نتایج جستجو برای "برند"

تداعیات اصلی برند

تداعیات اصلی برند (بنیان برند) عبارتند از: تداعیات انتزاعی و مطلق از برند (ویژگی ها و مزایا) که بین ۵ تا ۱۰ مورد از جنبه ها و ابعاد اساسی و کلیدی برند... ادامه متن

اکوسیستم فرهنگ برند

فرهنگ برند، یک فرهنگ شرکتی است که در آن کارکنان «با ارزش های برند» زندگی می کنند. آنها برای حل مشکلات و تصمیم گیری های داخلی و همچنین ارائه تجربیات مش... ادامه متن

2016 - 1395

Blowjob